Sıkça Sorulan Sorular

Yardım Merkezi

Size nasıl yardımcı olabiliriz

01 Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının da içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan kamusal çalışmalardan biridir

03 Yerinde kentsel dönüşüm ne demek?

“Yerinde Dönüşüm”, kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan müstakil binalar için kullanılan bir terimdir. Depreme dayanıklı olmayan bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, bunun yerine depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesine yerinde dönüşüm denir.

06 Binamız yıkılacak mı nasıl anlarız?

Binanız ‘riskli yapı, riskli alan, rezerv alanı’ grubuna giriyorsa evet yıkılacak demektir. Bunu anlayabilmek için ise binanızın Risk Tespit İşlemini yaptırmanız gerekmektedir. Risk Tespit İşlemi masrafları kat maliklerince karşılanarak yaptırılmalıdır. Belediye ya da bakanlıkça zorunlu olarak yaptırılan Risk Tespit İşlemi maliyeti için ilgili hak sahiplerinin tapularına borç şerhi işlenmektedir. Risk Tespit Raporu sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılabilmektedir.

07 Müteahhit seçiminde nelere dikkat etmeliyim?

Öncelikle bir müteahhiti tanımanın en sağlıklı yolu, daha önce o müteahhitin daha önce yapmış olduğu işleri araştırmaktır. Bünyesinde bulundurduğu teknik kadro ve mali açıdan yeterliliği de araştırılmalıdır.

08
Kat irtifakı nedir?

Bir arsanın üzerinde Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi olarak yapılacak bir inşaatın proje tasdikinden sonra kat mülkiyetine geçişe esas olacak şekilde bağımsız bölümlerin tapu kütüğüne kaydı demektir.

10
Kat mülkiyeti nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat mülkiyeti, inşaatı tamamlanmış bir taşınmazın bölümlerinin hangi amaçla kullanılacağına dair bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı veren bir ispat belgesidir. Bir taşınmazın bağımsız bölümleri daire, ofis, iş yeri, mağaza, depo gibi amaçlarla kullanılabilir. 

12
Kat mülkiyetli tapu nedir?

Tapular çeşitlerine göre üçe ayrılıyor: Hisseli tapu, kat irtifaklı tapu, kat mülkiyetli (iskanlı) veya müstakil tapu. Tapu çeşitlerinden biri olan kat mülkiyetli tapu, iskânlı gayrimenkuller için geçerlidir. Kat mülkiyeti tapusunda, söz konusu gayrimenkul ile ilgili bağımsız bölümün numarasından niteliğine, binada yer aldığı kat bilgisinden binanın yüzölçümüne ve dairelerin metrekare cinsinden büyüklüğüne kadar tüm detaylar yer alır. Kat mülkiyetli tapuya sahip bir gayrimenkul ile ilgili alım, satım, devir vb. İşlemlerde banka kredisi kullanılmak istendiğinde, bu süreç oldukça hızlı ilerler. 

15 Yıkım ruhsatı için gerekli evraklar nelerdir?

• Dilekçe
• İmar durumu
• Tapu malik listesi
• Hissedarların noter tasdikli muvafakatı
• İGDAŞ ilişik kesme yazısı
• İSKİ ilişik kesme yazısı
• AYEDAŞ ilişik kesme yazısı
• Emlak vergi ilişik kesme yazısı
• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü moloz nakil belgesi
• Harç-ücret makbuzu (en son aşamada istenir)
• Binanın fotoğrafı

02 Kentsel dönüşümün avantajları nelerdir?

Öncelikle eski, depreme karşı dayanıksız ve ekonomik açıdan ömrünü tamamlamış evlerin yenilenmesi açısından kentsel dönüşüm büyük bir avantaj. Ayrıca evinizin hem daha güvenli bir hale gelmesini sağlıyor hem de değerini arttırıyor. Genele baktığımız zaman ortalama 1,5 kat fiyat artışı yaşandığını söyleyebiliriz. Evinizin yıkılıp, yeniden yapıldığı süreç için de hem devlet hem de inşaat firmaları size yardımcı oluyor.

04 Bireysel kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel dönüşüm gerek zemin gerekse de altyapı anlamında sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamına izin vermeyen bölgelerin ıslah edilmesidir. Islah, tehlikeli yapıların yıkılarak yenilerinin modern teknolojiye uygun, sağlam, depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edilmesi suretiyle yapılır.

05 Kentsel dönüşüm şartları nelerdir?

Kentsel dönüşümün uygulanabilmesi için birtakım şartların mevcut olması gerekir.  Bu kapsamda öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş bir kuruluştan yapının çeşitli noktalarından ve özellikle taşıyıcı kolonlarından karot örneği alınması suretiyle riskli yapı raporu alınması gerekir. Yapının riskli olduğu uzman raporuyla tespit edildikten sonra bu raporun kesinleşmesi gerekmektedir. Öncelikle rapor ilgili tapu müdürlüğü aracılığıyla riskli yapıdaki kat maliklerine tebligatla bildirilir. Tebligat sonrası her bir kat malikinin 15 gün içinde riskli yapı raporuna itiraz hakkı vardır. Eğer riskli yapı tespit raporuna riskli yapıdaki kat maliklerince itiraz edilmezse rapor kesinleşir. Rapora itiraz edilirse itiraz, ilgili disiplinlerde uzman dört öğretim üyesi ve Bakanlıkça atanan üç Bakanlık yetkilisinden oluşan komisyonca karara bağlanır. Yapı malikleri, riskli yapı tespit raporuna karşı itiraz sonucunu tebliğ aldıktan itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde kararın iptali için dava açabilirler. Ayrıca raporun kesinleştirilmesi sonrasında malikler Sermaye Piyasası Kurumundan lisanslı bir değerleme kuruluşuna taşınmazın değerini tespit ettirebilirler. Raporun kesinleşmesi ve bütün maliklerce anlaşma sağlandıktan sonra bir müteahhit ile sözleşmesi yapılması suretiyle inşaata başlanması mümkündür.

09 Arsamı nasıl değerlendi-
rebilirim?

Arsasını değerlendirmek isteyenlere özel, deneyimli ekibimizin sunduğu danışmanlık hizmetimizle karar verme aşamasında müşterimizin yanında oluyoruz.

11
Kat mülkiyeti için neler gerekli?

Peki, mülk sahibinin hangi amaçla kullanacağına dair mülkiyet hakkı olan kat mülkiyeti için gerekli koşullar neler?

İnşaatın bitmiş, yapının iskân belgesinin alınmış olması ilk gereklilik. Binalar için kat mülkiyeti alma işlemini müteahhitlerin yapması gerekiyor.

Mülk sahibi veya mülkün tüm maliklerinin imzasıyla bir dilekçe hazırlanmalı.

Söz konusu dilekçe ile kat mülkiyetli tapu başvurusu yapılabiliyor. Böylece kat mülkiyeti tapusuyla belgeleniyor.

13
Yıkım Ruhsatı Nedir?

Bir arsa üzerinde mevcut bulunan yapının yıkılabilmesi için ilk olarak belediyeden izin alınması gerekmektedir. Bu izine yıkım ruhsatı denir. Bağlı bulunan belediyeden bu ruhsat alınıyor ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ilgili yapı yıkım işlemi gerçekleşir.

14
Yıkma ruhsatı için neler yapmak gerekiyor?

Öncelikle söz konusu taşınmazın tamamen boşaltılması ve eski eserlere bağlı bir yapı olmaması gerekiyor. Eğer tarihi bir yapı ise Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu’nun onayı dahilinde yıkılmak zorunda oluyor. Belediye İmar Müdürlüğü’nden su, elektrik, doğalgaz gibi emlak ilişki kesme belgesinin alınması gerekiyor. Bu süreçler sonunda Fenni Sorumlu gözetiminde yıkım gerçekleşiyor.